Strand-tot-Strandplan

 

Aanleiding :

Veel inwoners van Scharendijke vinden dat het dorp te weinig aandacht krijgt binnen Schouwen-Duiveland. Het huurwoningaanbod is verouderd en delen van het dorp zijn aan vernieuwing toe. Daarom hebben we begin 2015 een aantal inwoners bij elkaar geroepen onder de vlag van de Dorpsvisieclub. Aan het overleg met de Dorpsvisieclub  hebben in de loop van de tijd veel verschillende  inwoners van Scharendijke meegedaan. Op die manier werden zoveel mogelijk invalshoeken vertegenwoordigd. De infrastructuur van het dorp bleek het meest in de belangstelling te staan.  De zogenaamde  aandachtlijst vormde het uitgangspunt voor het genereren van ideeën voor de dorpsvisie. Als centraal thema voor het integrale verbeteringsplan werd gekozen voor de verbinding   van de kern van Scharendijke met het water.

 

Aandachtslocaties:

Op de lijst staan locaties zoals de Brandput op het Betlehemplein met de vieze vlonder, het Jop dat door omstandigheden gesloten is,  het kerkje aan de Dijkstraat dat zwaar beschadigd werd door een binnenbrand, de Napoleonschuur  die bijna in elkaar stort en de trappen naar de Grevelingendijk die hun beste tijd hebben gehad.

 

Veranderingen op komst:

In en rondom Scharendijke is een aantal ontwikkelingen aan de gang. Die ontwikkelingen zouden de opstap kunnen vormen voor het opknappen van het dorp. Zij vormen een geweldige impuls om de lelijke plekken in het dorp aan te pakken en om de leefbaarheid te verbeteren.

 

Nieuwe ontwikkelingen:

Om welke nieuwe ontwikkelingen gaat het? De eerste grote verandering is de verhuizing van de PLUS supermarkt  vanuit de dorpskern naar de rand van het dorp. De super levert een aanzienlijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp. Bovendien is de PLUS een belangrijke werkgever. Met de verhuizing is de Dorpsstraat er op achteruit gegaan. De leegstand heeft een negatief effect op de uitstraling van de Dorpsstraat. Met de plannen voor het bouwen van appartementen op die plek in het vooruitzicht zal ook op die locatie op den duur in orde komen. De vernieuwingen in de dorpskern zullen dus in de toekomst een impuls vormen voor de directe omgeving.

 

Een tweede ontwikkeling is de voorgenomen aanleg van de recreatieverdeelweg. De aanwonenden van de Elkerzeeseweg kunnen tijdens het zomerseizoen weer rustig in de tuin zitten. De recreatiebedrijven rondom Scharendijke zijn gemakkelijk te bereiken. Dat biedt grote voordelen. Een nadeel zou kunnen ontstaan als de toeristen voortaan om het dorp heen rijden. Dat zou nadelig kunnen zijn voor het aantal bezoekers aan Scharendijke omdat de attentiewaarde een stuk lager ligt. We zullen nog meer ons best moeten doen om het dorp onder de aandacht te brengen.

 

Een derde grote ontwikkeling is de voorgenomen vestiging van Brouwerseiland.  Er zijn locale ondernemers die van mening zijn dat de ontwikkeling van Brouwerseiland een impuls kan betekenen voor de middenstand van Scharendijke. Er klinken echter ook tegengeluiden. Windsurfers uit Scharendijke zien de komst van Brouwerseiland als een grote bedreiging voor de uitoefening van hun favoriete sport. Andere Scharendijkenaren vinden Brouwerseiland niet passen binnen de natuur van de Grevelingen. De procedure loopt, zienswijzen worden ingediend en burgers spreken in tijdens de commissievergaderingen. De uitkomst van dit democratische proces is nog onzeker. Als er groen licht gegeven wordt voor het project dan zal het dichtbij gelegen Scharendijke in aanmerking moeten komen voor compensatie. De impact op de directe omgeving en op het dorp zelf is immers zeer groot. Als Brouwerseiland er komt dan zit er niets anders op dan in te spelen op de nieuwe situatie. Als we in dat geval niet inzetten op de verbinding tussen Brouwerseiland en Scharendijke dan zullen er uiteindelijk alleen maar verliezers zijn. Het dorp zal een voorzieningenniveau moeten nastreven dat in balans is met de uitstraling van het luxe resort in de nabijheid van het dorp. Als die voorwaarden niet ingevuld worden dan zal er slechts sprake zijn van het zoveelste recreatiepark in de nabijheid van Scharendijke.

 

Integraal plan:

Als de drie genoemde ontwikkelingen door gaan dan moeten we ze aangrijpen als vliegwiel voor het realiseren van een integraal upgrade plan voor Scharendijke, het Strand-tot-Strand plan.  Met dit plan verbinden we het water met de dorpskern. We verbeteren de bereikbaarheid van de kern voor fietsers en wandelaars. De dorpskern verbinden we vervolgens  met het omliggende gebied.  

 

Het plan:

Het Strand-tot-Strandplan begint bij het voormalige surfstrandje naast restaurant Westenwind. Het strandje kan dienen als lokale voorziening voor de eigen bevolking en voor gasten van Zeeland Village. Als Brouwerseiland doorgaat zullen er surffaciliteiten verdwijnen. Het Westenwindstrandje kan slechts op beperkte schaal het verlies van surfplaatsen op de Brouwersdam compenseren. Het strand zal wel groter worden dan nu. Bij de locatie is veel parkeergelegenheid. Dat verruimt de mogelijkheden aanzienlijk.

 

De aanleg van fiets- en wandelpaden van het Westenwindstrand tot het Noordzee strand zal alle voorzieningen met elkaar verbinden.  Goede rustpunten en bewegwijzering zullen de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. Door de aanleg van de recreatieverdeelweg  zal druk verkeer om het dorp heen rijden. De aantrekkelijkheid van het gebied voor fietsers en wandelaars  zal alleen maar groter worden als we een mooie dorpskern en een bereikbare waterkant kunnen bieden.

 

De aanleg van de Grevelingenboulevard zal de attractiviteit en de bereikbaarheid van de waterkant benadrukken. Dat kan door de aanleg van vlonders of een verhard fiets en of wandelpad aan de buitenzijde van de Grevelingendijk. Zo creeeren we een route langs het water die de verbinding legt met het dorp.  Twee uitnodigende royale trappen zullen wandelaars  toegang verlenen tot de Grevelingenboulevard. Er zou een trap kunnen komen ter hoogte van de Napoleonschuur en een ter hoogte van de Dorpsstraat.

 

De Dorpsstraat, de dorpskern en het water verbinden we met elkaar.

De Grevelingenboulevard moet verbonden worden met een 3-tal attractieve verbindingen naar de kern en met name de Dorpsstraat. Hierdoor creëren we een flaneerfunctie waarbij de horeca in de kern betrokken wordt. De voorzieningen  vervullen bovendien een bijdrage aan de leefbaarheid voor de eigen inwoners doordat men een wandeling langs het water en door de dorpskern kan maken.

Door een fontein met speelelementen aan te leggen op het Bethlehemplein en de geschiedenis van Scharendijke te laten zien d.m.v. uniek fotomateriaal langs de routes wordt de beleving verder versterkt. De exploitatie van het dorpshuis kan hierdoor mogelijk ook worden versterkt.  

 

Financiering:

De financiering van het Strand-tot-Strand plan zou idealiter een samenspel kunnen zijn van particuliere initiatieven, de compensatie in verband met de mogelijke aanleg van Brouwerseiland, de gemeente, de provincie en Europese subsidies

 

Communicatie:

Het Strand-tot-Strand is op 7 januari 2016 tijdens de openbare dorpsraadvergadering gepresenteerd  aan de inwoners van Scharendijke. Daarbij was ook een aantal raadsleden aanwezig. Op 23 februari 2016 hebben Burgemeester en Wethouders kennis genomen van het plan tijdens een presentatie in dorpshuis de Putmeet.