Sitemap   Printversie  

scharendijke.info

Menu

Home > Inloggen

Uitnodiging

Agenda openbare Dorpsraadvergadering 1 april 2019  in de Putmeet

                                               

                                           

Agenda:

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen Dorpsraadvergadering 14 september 2018
  4. Financieel Jaarverslag 2018
  5. Jaarverslag activiteiten 2018
  6. Verkiezing nieuw lid: A. de Jonge
  7. Situatie Dorpsstraat
  8. Stand van zaken Dorpsvisie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Mocht u een agendapunt willen toevoegen, dan is dat mogelijk via onderstaand mailadres of telefoonnummer

Graag tot ziens op 1 april a.s.

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke

Klaverstraat 39

4322 CG Scharendijke

Tel.: 0111407211 / 0620199532

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

 

 

 

   

 

top