Sitemap   Printversie  

scharendijke.info

Menu

Home > Nieuws

Nieuws

Uitnodiging

Het Watersnoodmuseum, gevestigd in Ouwerkerk nodigt 50 ouderen uit Scharendijke uit voor een High Tea te gebruiken in het 5e caisson op 14 februari a.s. De Dorpsraad zorgt voor het vervoer!

Vertrekpunt is het Dorpshuis de Putmeet. Om 13.45 staat de bus klaar. Om stipt 14.00 uur vertrekt de bus.

Wilt u ook mee geef u dan op bij Ineke Venneman, telefoonnummer : 06 43631220 onder vermelding vanuw leeftijd ! (geef ook uw telefoonnummer op).

Vol=vol 

 

Ouder nieuws

Zoals bekend en misschien ook wel niet, komt in principe op de eerste dinsdag van de maand de dorpsraad bijeen. Soms kort, soms wat langer en bespreken wij de lopende zaken met elkaar. Zo ook op 7 januari 2020. Hieronder een heel korte impressie van de belangrijkste punten die op tafel kwamen.

Voortgang  dorpsstraat :

De wethouder heeft een gesprek gehad met de heer Boogert. Naar aanleiding van het gesprek is een raadsbrief verschenen ( zie ook raadsstukken gemeente). In de week van 13 januari komt er een informatieavond voor omwonenden om ze in te lichten welke consequenties de bouwactiviteiten voor hen betekenen. De bouw begint nl. binnenkort.

De recreatie verdeelweg:

Ligt on-hold ivm stikstof- en natuurproblematiek. 

Project de Napoleonschuur:

Hier is op tijd bij de wethouder een plan ingediend en de reactie van haar was "Ik ga het rapport bestuderen en kom in de 2e week van januari met een voorstel over de procedure”. 

Dorpsvisie:  

Plannen mbt Bethlehemkerktuin en het Bethlehemplein zijn in het definitieve fase beland. In de begroting is voor de kerktuin geld gereserveerd. Uitvoering van de plannen voor het plein gebeuren (als het mogelijk is) aansluitend aan de uitvoering van de kerktuin. Hiervoor dient geld te worden gereserveerd in de volgende begroting. Eerste activiteiten starten in 2020 maar hoofdzakelijk in 2021. In de eerste openbare vergadering zal er een presentatie volgen.

Penningmeesterschap:

Er heeft zich 1 kandidaat gemeld voor de opvolging van Chris Jordan. Er heeft een gesprek plaatsgevonden en deze kandidaat wordt voorgedragen in de eerstvolgende openbare vergadering.

Putmeet : 

Voor de opvolging van het dagelijks beheer van de Putmeet (Stephany is er per 1 januari mee gestopt) wordt gezocht naar een structurele oplossing maar tijdelijk zal Rob Vernooij samen met de dorpsraad ad interim de lopende zaken waarnemen. Dat waren de belangrijkste punten.

 Voorlopig schema besloten vergaderingen 2020  4 februari , 3 maart, 12 mei , 9 juni . Openbare vergaringen 7 april en 13 oktober

 

 

ANDER NIEUWS IS: Helpende handen voor ouderen en andere die hulp nodig hebben:   lees verder.... ( of bel direct Jan Hersbach 06-48035780)

 

DORPSVISIE : Lees verder ( zodra nieuwste versie komt wordt deze geplaatst) 

 

 

 

Nieuws

 Uitnodiging

Het Watersnoodmuseum, gevestigd in Ouwerkerk nodigt 50 ouderen uit Scharendijke uit voor een High Tea te gebruiken in het 5e caisson op 14 februari a.s. De Dorpsraad zorgt voor het vervoer!

Vertrekpunt is het Dorpshuis de Putmeet. Om 13.45 staat de bus klaar. Om stipt 14.00 uur vertrekt de bus.

Wilt u ook mee geef u dan op bij Ineke Venneman, telefoonnummer : 06 43631220 onder vermelding vanuw leeftijd ! (geef ook uw telefoonnummer op).

Vol=vol 

 

Ouder nieuws

Zoals bekend en misschien ook wel niet, komt in principe op de eerste dinsdag van de maand de dorpsraad bijeen. Soms kort, soms wat langer en bespreken wij de lopende zaken met elkaar. Zo ook op 7 januari 2020. Hieronder een heel korte impressie van de belangrijkste punten die op tafel kwamen.

Voortgang  dorpsstraatDe wethouder heeft een gesprek gehad met de heer Boogert. Naar aanleiding van het gesprek is een raadsbrief verschenen ( zie ook raadsstukken gemeente). In de week van 13 januari komt er een informatieavond voor omwonenden om ze in te lichten welke consequenties de bouwactiviteiten voor hen betekenen. De bouw begint nl. binnenkort.

De recreatie verdeelweg: Ligt on-hold ivm stikstof- en natuurproblematiek.

Project de NapoleonschuurHier is op tijd bij de wethouder een plan ingediend en de reactie van haar was "Ik ga het rapport bestuderen en kom in de 2e week van januari met een voorstel over de procedure”.

DorpsvisiePlannen mbt Bethlehemkerktuin en het Bethlehemplein zijn in het definitieve fase beland. In de begroting is voor de kerktuin geld gereserveerd. Uitvoering van de plannen voor het plein gebeuren (als het mogelijk is) aansluitend aan de uitvoering van de kerktuin. Hiervoor dient geld te worden gereserveerd in de volgende begroting. Eerste activiteiten starten in 2020 maar hoofdzakelijk in 2021. In de eerste openbare vergadering zal er een presentatie volgen.

Penningmeesterschap: Er heeft zich 1 kandidaat gemeld voor de opvolging van Chris Jordan. Er heeft een gesprek plaatsgevonden en deze kandidaat wordt voorgedragen in de eerstvolgende openbare vergadering.

PutmeetVoor de opvolging van het dagelijks beheer van de Putmeet (Stephany is er per 1 januari mee gestopt) wordt gezocht naar een structurele oplossing maar tijdelijk zal Rob Vernooij samen met de dorpsraad ad interim de lopende zaken waarnemen. Dat waren de belangrijkste punten.

Voorlopig schema besloten vergaderingen 2020  4 februari , 3 maart, 12 mei , 9 juni . Openbare vergaringen 7 april en 13 oktober

 

ANDER NIEUWS IS: Helpende handen voor ouderen en andere die hulp nodig hebben:   lees verder.... ( of bel direct Jan Hersbach 06-48035780) 

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke

Klaverstraat 13

4322 CG Scharendijke

Tel.: 0111-671296 / 0612939273

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

 

 

 naam plaatsen.jpg

   

 

top