Sitemap   Printversie  

scharendijke.info

Menu

Home > Nieuws

Nieuws

Eric Caspers, Gemeente Schouwen-Duiveland

In de editie van Wereldregio van vrijdag 22 april  is een verkorte versie van dit artikel te vinden.

Living labs als inspiratie en nieuwe bronnen van kennis en innovatie voor Schouwen-Duiveland

Opmaat naar campus met een meerjarig onderzoeksprogramma

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met HZ University of Applied Sciences en Gemeente Schouwen-Duiveland het concept HighTech LowTech Campus (HTLTC) ontwikkeld. Het algemene doel van de HTLTC is bij te dragen aan een versterking van de ecologisch rijke, maar economisch zwakke regio. Binnen de campus werken HZ University of Applied Sciences (HZ), HAS Hogeschool (HAS), andere onderwijs- en kennisinstellingen en ingenieursbureaus samen aan doorgaande en multidisciplinaire onderwijsprogramma’s(MBO, HBO en WO)  voor innovatieve cross-overs tussen de thema’s (gezond) voedsel, water (waaronder innovatieve kust- en oeververdediging en gebruik), (water)energie en gezondheid (welbevinden). In de HTLTC wordt dus niet meer zoals voorheen vanuit en naar de kennisinstellingen geredeneerd, maar worden de kennisinstellingen op basis van gelijkwaardigheid verbonden met de ondernemers, de inwoners, maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook de beleidsmakers binnen de overheid. De methode  is kortweg co-creatie in de praktijk. Het onderzoek richt zich mede op de literatuur, maar focust vooral op  de praktijk met experimenteerruimte in ’Living labs’. Er wordt gestart op Schouwen-Duiveland. Na succes kan vanaf 2016 de HTLTC in samenwerking met de provincie Zeeland nieuwe living labs  verder ontwikkelen over Zeeland en mogelijk Goeree-Overflakkee. 

De eerste stap  

Vanaf 25 april is er een groep studenten van de HAS  en de HZ druk in de weer voor de toekomst van Schouwen-Duiveland. Zij zijn dan bezig met een minor (3e jaars project) die 10 weken duurt. Tijdens deze minor ‘Ruimtegebruik 2030, een nieuw ondernemerslandschap’ worden de studenten uitgedaagd om inspirerende ideeën over het ruimtegebruik van de toekomst te vormen. Wat zijn trends die het (ondernemers)landschap gaan bepalen en hoe speel je daar op in? Hoe zou dat duurzame multifunctionele landschap van 2030 er uit kunnen zien? Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere: planologie, geografische benadering, duurzaam ondernemen, trends en ontwikkelingen, circulaire economie en duurzaamheid, biodiversiteit,  innovatieve kustverdediging en water, verdienmodellen, agrofoodketen en biobased economy.

Een bijzonder onderwerp dat de studenten daarnaast gaan oppakken is het idee van ‘gezonde kustverdediging’. Stel dat voor de kust van Schouwen-Duiveland wierenteelt mogelijk is, dan zou dit wellicht een effect kunnen hebben op de golfhoogte en de golfoploop en dus op de kustveiligheid. De studenten gaan deze hypothese toetsen en proberen hiervoor een business model te ontwikkelen. Let wel: gezonde kustverdediging is geen beleid! Het is een prikkelend idee dat juist in de veilige HTLTC omgeving verder kan worden uitgedacht.

De aanpak

Bij deze minor gaan de studenten innovatief aan de slag door deze opgave niet primair vanuit landschap en planologie te benaderen, maar juist vanuit ondernemers en ruimtegebruikers. Ondernemers worden uitgenodigd hun business en visie in te brengen. Samen met hen gaan de studenten op zoek naar nieuwe kansen. Dat wordt leidend voor het ruimtegebruik van de toekomst!
Ze ontdekken vanuit verschillende invalshoeken naar de toekomstige ruimtelijke structuur, economie en leefbaarheid van een regio te kijken. En hierbij het perspectief van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties bij te betrekken.  Op deze manier studeren, midden in de maatschappij, en het denken en werken vanuit het idee van co-creatie, maakt hun wereld én die van andere betrokken partijen groter.

Doordat dit jaar de HAS en HZ een samenwerking voor deze minor zijn aangegaan met de gemeente Schouwen Duiveland en Rijkswaterstaat kan met dit project aan meerdere doelen gewerkt worden. Het project moet de basis leggen voor een meerjarige  onderzoeksagenda voor de HighTech LowTech Campus zodat dit een duurzame en waardevolle campus wordt voor de Zuidwestelijke Delta. Onderwijs, ondernemers en overheid gaan samen een proces aan waar alle partijen werken aan een mooie toekomst voor Schouwen Duiveland en waarin we relevante onderzoeks- en innovatievragen verder en tot uitvoering brengen.

De aanpak is al bewezen

Een vergelijkbaar project heeft vorig jaar in de gemeente Oss gedraaid. Het grote succes voor de gemeente lag in het feit dat de ondernemers door de activiteiten van de studenten aangezet werden om naar de toekomst te kijken.

De resultaten van dat project, met onder andere een video die is gebruikt bij de eindpresentatie en de deelrapporten, zijn terug te vinden op http://www.dekrachtvanoss.nl/pagina/has-bachelor-class.

We willen  ook zo’n positief proces stimuleren op Schouwen-Duiveland met dit studentenproject en hiermee een stevige basis leggen voor de campus en het meerjarig onderzoeksprogramma. Zo houden we kennis en innovatie-impulsen op het eiland en bouwen we een band op met jonge mensen met frisse blikken en ideeën. Een project waar de studenten vanuit hun jeugdige energie en hun neutrale blik op de omgeving samen met de ondernemers kunnen zoeken naar wat de kansen en mogelijkheden  voor de toekomst voor ons  Zeeuwse eiland zijn.

Meld u aan!

U kunt als ondernemer of maatschappelijke organisatie meedraaien.  We zouden het waarderen als u tijd vrij kan maken en mee wil werken aan interviews, bedrijfsbezoeken en ‘meedenkworkshops’. Op 25 april vindt de aftrap plaats op het gemeentehuis, waar de studenten worden ontvangen door  burgemeester Gerard Rabelink. Donderdag 2 juni en donderdag 16 juni zullen twee tussentijdse momenten zijn waar resultaten worden getoond, waarbij u als ondernemer of professional aanwezig kan zijn en waar gelegenheid is om met elkaar van gedachten te wisselen. Op donderdag 30 juni kunnen we dan  de resultaten bewonderen bij een feestelijke eindpresentatie.

Ook enthousiast?

Loopt u rond met een idee of met ambities en kunt u daar frisse feedback bij gebruiken? Vindt u het waardevol om mee aan de basis te staan van een meerjarige onderzoeksagenda voor Schouwen-Duiveland? Wilt u ook een band met jonge studenten opbouwen? Meldt u zich dan aan via het emailadres: janny.de.jonge@schouwen-duiveland.nl. U heeft tot uiterlijk 10 mei aanstaande de tijd om u aan te melden. We hebben overigens een beperkt aantal plaatsen, dus vol is vol.

 

 

 

Uitnodiging openbare dorpsraadvergadering op 5 november 2019 in de Putmeet 

Aanvang: 20.00 uur (Inloop met koffie v.a. 19.30 uur)

 Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen Dorpsraadvergadering 1april 2019
  4. Samenstelling doprsraad
  5. Situatie Dorpsstraat
  6. Stand van zaken Dorpsvisie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Mocht u een agendapunt willen toevoegen, dan is dat mogelijk via onderstaand mailadres of telefoonnummer

Graag tot ziens op 5 november a.s.

 DORPSVISIE in concept

 

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke

Klaverstraat 13

4322 CG Scharendijke

Tel.: 0111-671296 / 0612939273

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

 

 

 naam plaatsen.jpg

   

 

top