Sitemap   Printversie  

scharendijke.info

Menu

Home > Het dorp > Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis

Scharendijke (ZeeuwsSchaerendieke) is een dorp in de gemeente Schouwen-Duiveland, in de Nederlandse provincieZeeland. Per 31 december 2015 had het dorp 1307 inwoners. Tot 1961 behoorde Scharendijke tot de gemeente Elkerzee, daarna was het tot 1997 het bestuurscentrum van de gemeente Middenschouwen.

Het dorp ontstond in de 15e eeuw aan een schaardijk, een dijk aan een diepe vloedgeul zonder slikken ervoor. Aanvankelijk was Scharendijke weinig anders dan een buurtschap waar naast landarbeiders ook dijkwerkers woonden.

De ontwikkeling tot echt dorp kwam pas in de vroege twintigste eeuw op gang, toen hier een haventje, Kloosternol geheten, werd aangelegd. Dit werd met name gebruikt voor het transport van de op dit eiland veel verbouwde meekrapplant. In 1977 werd de haven uitgebreid tot een jachthaven.

Tijdens de Watersnood van 1953 raakte de kerk van Elkerzee zo beschadigd dat deze moest worden gesloopt. In 1955 werd in Scharendijke een nieuwe kerk gebouwd. Deze Bethlehemkerk is vernoemd naar het verdwenen middeleeuwse klooster Bethlehem. Na de gemeentelijke herindeling in 1961 is Scharendijke aangewezen als groeikern.

 
1974: Dolfirodam van Scharendijke

Na de voltooiing van de Brouwersdam in 1972 is het dorp een centrum van watersport geworden en heeft het veel nieuwe bewoners getrokken. Met de Noordzeestranden en het Grevelingenmeer op loopafstand is Scharendijke de ideale plek voor met name de surf-, zeil- en duiksport. De duikers in Nederlandbeschouwen de duikgebieden "het Koepeltje", "Scharendijke Haven" en "Nieuwe Kerkweg" als hotspots van het Grevelingenmeer.

Vanaf 1973 tot en met 1980 bestond het uit Rotterdam verhuisde dolfinariumDolfirodam in Scharendijke, waar elke zomer rond de 150.000 toeschouwers de shows met dolfijnen bijwoonden.

Het is een van de dorpen aan de Schouwse kust waar jaarlijks een Straô gehouden wordt, in Scharendijke is dat op de tweede zaterdag in maart.

Nieuws

 

Laatste nieuwtje:  Gisteren 14 november heeft de gemeenteraad een voor ons belangrijk besluit genomen. We hebben het dus voor elkaar gekregen dat de herinrichting van de Dorpsstraat in plaats van pas in 2024 nu direct aansluitend na de realisatie bouw van Boogert gaat plaats gaat vinden. De verwachting is dat dit voorjaar 2021 zal zijn.

 

 

Wellicht heeft u al uit de krant vernomen dat onlangs is gestart met een parkeerenquête voor Zierikzee.Een groot deel van de bewoners van Schouwen-Duiveland komt echter om allerlei redenen in Zierikzee. Daarom heeft de gemeente de enquête zó ingericht dat deze vanuit verschillende “rollen” kan worden ingevuld. Er kan een keuze worden gemaakt voor bewoner van Zierikzee, ondernemer,  medewerker of bezoeker (sociaal of boodschappen). Het is daarom voor van groot belang dat alle bewoners van Schouwen-Duiveland in de gelegenheid worden gesteld om de enquête in te vullen. Daarom ook hecht de gemeente grote waarde aan om de enquête onder de aandacht te brengen van de achterban, en is gevraagd om de enquete op onze website door te geven

 

U vindt de enquête hier http://bit.ly/Parkerenzierikzee

 

 

 

ANDER NIEUWS IS: Helpende handen voor ouderen en andere die hulp nodig hebben:   lees verder.... ( of bel direct Jan Herschbach 06-48035780)

 

DORPSVISIE : Lees verder

 

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke

Klaverstraat 13

4322 CG Scharendijke

Tel.: 0111-671296 / 0612939273

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

 

 

 naam plaatsen.jpg

   

 

top