Sitemap   Printversie  

scharendijke.info

Menu

Home > Het dorp > Algemene informatie

Algemene informatie

 

Het dorp Scharendijke is met name bij watersporters heel bekend. Na de aanleg van de Brouwersdam werd het dorp een centrum voor watersporters.

Scharendijke dankt zijn naam aan het feit dat het in de 15e eeuw ontstond aan een schaardijk. Dat is dijk aan een diepe vloedgeul zonder slikker ervoor. In die tijd was het niet meer dan een buurtschap. Er woonden lange tijd landarbeiders en dijkwerkers.

Met de aanleg van een kleine haven, Kloosternol, kwam de ontwikkeling van het dorp pas op gang. Later werd de haven uitgebreid tot jachthaven.

De Bethlehemkerk in het dorp werd in 1955 gebouwd ter vervanging van de verwoeste kerk in Elkerzee. Het naastgelegen gehucht werd tijdens de Watersnoodramp zwaar getroffen en onder meer de kerk werd compleet verwoest. De naam van de Bethlehemkerk verwijst naar een middeleeuws klooster Bethlehem dat hier ooit moet hebben gestaan.

Met de Noordzeestranden en het Grevelingenmeer op loopafstand is Scharendijke de ideale plek voor met name de surf-, zeil- en duiksport. De duikers in Nederland beschouwen de duikgebieden "het Koepeltje", "Scharendijke Haven" en "Nieuwe Kerkweg" als de hotspots van het Grevelingenmeer. Kenmerkend ook voor Scharendijke zijn de Muraltmuurtjes bovenaan de dijk, dit is eigenlijk een goedkope oplossing voor ophoging van de dijken.

Het dorp heeft ooit ook een dolfinarium gehad. Vanaf 1973 tot en met 1980 bestond het uit Rotterdam verhuisde Dolfirodam in Scharendijke. Elke zomer kwamen er zo’n 150.000 toeschouwers af op de shows met dolfijnen.

Er worden verschillende evenementen in en rond Scharendijke gehouden. Zoals de Straô, een paardenevenement dat alleen op een aantal Schouwse dorpen wordt gehouden. De ruiters gaan met hun paarden naar zee om de paarden de voeten te laten wassen. Dit werd vroeger door de boeren gedaan als de paarden een hele winter op stal hadden gestaan. Het was goed voor vuil en eventuele wondjes aan de benen en het zou de kwade geesten verjagen. Kijk voor meer evenementen in Scharendijke op onze evenementenkalender.

Nieuws

 Uitnodiging

Het Watersnoodmuseum, gevestigd in Ouwerkerk nodigt 50 ouderen uit Scharendijke uit voor een High Tea te gebruiken in het 5e caisson op 14 februari a.s. De Dorpsraad zorgt voor het vervoer!

Vertrekpunt is het Dorpshuis de Putmeet. Om 13.45 staat de bus klaar. Om stipt 14.00 uur vertrekt de bus.

Wilt u ook mee geef u dan op bij Ineke Venneman, telefoonnummer : 06 43631220 onder vermelding vanuw leeftijd ! (geef ook uw telefoonnummer op).

Vol=vol 

 

Ouder nieuws

Zoals bekend en misschien ook wel niet, komt in principe op de eerste dinsdag van de maand de dorpsraad bijeen. Soms kort, soms wat langer en bespreken wij de lopende zaken met elkaar. Zo ook op 7 januari 2020. Hieronder een heel korte impressie van de belangrijkste punten die op tafel kwamen.

Voortgang  dorpsstraatDe wethouder heeft een gesprek gehad met de heer Boogert. Naar aanleiding van het gesprek is een raadsbrief verschenen ( zie ook raadsstukken gemeente). In de week van 13 januari komt er een informatieavond voor omwonenden om ze in te lichten welke consequenties de bouwactiviteiten voor hen betekenen. De bouw begint nl. binnenkort.

De recreatie verdeelweg: Ligt on-hold ivm stikstof- en natuurproblematiek.

Project de NapoleonschuurHier is op tijd bij de wethouder een plan ingediend en de reactie van haar was "Ik ga het rapport bestuderen en kom in de 2e week van januari met een voorstel over de procedure”.

DorpsvisiePlannen mbt Bethlehemkerktuin en het Bethlehemplein zijn in het definitieve fase beland. In de begroting is voor de kerktuin geld gereserveerd. Uitvoering van de plannen voor het plein gebeuren (als het mogelijk is) aansluitend aan de uitvoering van de kerktuin. Hiervoor dient geld te worden gereserveerd in de volgende begroting. Eerste activiteiten starten in 2020 maar hoofdzakelijk in 2021. In de eerste openbare vergadering zal er een presentatie volgen.

Penningmeesterschap: Er heeft zich 1 kandidaat gemeld voor de opvolging van Chris Jordan. Er heeft een gesprek plaatsgevonden en deze kandidaat wordt voorgedragen in de eerstvolgende openbare vergadering.

PutmeetVoor de opvolging van het dagelijks beheer van de Putmeet (Stephany is er per 1 januari mee gestopt) wordt gezocht naar een structurele oplossing maar tijdelijk zal Rob Vernooij samen met de dorpsraad ad interim de lopende zaken waarnemen. Dat waren de belangrijkste punten.

Voorlopig schema besloten vergaderingen 2020  4 februari , 3 maart, 12 mei , 9 juni . Openbare vergaringen 7 april en 13 oktober

 

ANDER NIEUWS IS: Helpende handen voor ouderen en andere die hulp nodig hebben:   lees verder.... ( of bel direct Jan Hersbach 06-48035780) 

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke

Klaverstraat 13

4322 CG Scharendijke

Tel.: 0111-671296 / 0612939273

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

 

 

 naam plaatsen.jpg

   

 

top