Sitemap   Printversie  

scharendijke.info

Menu

Home > Het dorp > Algemene informatie

Algemene informatie

 

Het dorp Scharendijke is met name bij watersporters heel bekend. Na de aanleg van de Brouwersdam werd het dorp een centrum voor watersporters.

Scharendijke dankt zijn naam aan het feit dat het in de 15e eeuw ontstond aan een schaardijk. Dat is dijk aan een diepe vloedgeul zonder slikker ervoor. In die tijd was het niet meer dan een buurtschap. Er woonden lange tijd landarbeiders en dijkwerkers.

Met de aanleg van een kleine haven, Kloosternol, kwam de ontwikkeling van het dorp pas op gang. Later werd de haven uitgebreid tot jachthaven.

De Bethlehemkerk in het dorp werd in 1955 gebouwd ter vervanging van de verwoeste kerk in Elkerzee. Het naastgelegen gehucht werd tijdens de Watersnoodramp zwaar getroffen en onder meer de kerk werd compleet verwoest. De naam van de Bethlehemkerk verwijst naar een middeleeuws klooster Bethlehem dat hier ooit moet hebben gestaan.

Met de Noordzeestranden en het Grevelingenmeer op loopafstand is Scharendijke de ideale plek voor met name de surf-, zeil- en duiksport. De duikers in Nederland beschouwen de duikgebieden "het Koepeltje", "Scharendijke Haven" en "Nieuwe Kerkweg" als de hotspots van het Grevelingenmeer. Kenmerkend ook voor Scharendijke zijn de Muraltmuurtjes bovenaan de dijk, dit is eigenlijk een goedkope oplossing voor ophoging van de dijken.

Het dorp heeft ooit ook een dolfinarium gehad. Vanaf 1973 tot en met 1980 bestond het uit Rotterdam verhuisde Dolfirodam in Scharendijke. Elke zomer kwamen er zo’n 150.000 toeschouwers af op de shows met dolfijnen.

Er worden verschillende evenementen in en rond Scharendijke gehouden. Zoals de Straô, een paardenevenement dat alleen op een aantal Schouwse dorpen wordt gehouden. De ruiters gaan met hun paarden naar zee om de paarden de voeten te laten wassen. Dit werd vroeger door de boeren gedaan als de paarden een hele winter op stal hadden gestaan. Het was goed voor vuil en eventuele wondjes aan de benen en het zou de kwade geesten verjagen. Kijk voor meer evenementen in Scharendijke op onze evenementenkalender.

Nieuws

 

Laatste nieuwtje:  Gisteren 14 november heeft de gemeenteraad een voor ons belangrijk besluit genomen. We hebben het dus voor elkaar gekregen dat de herinrichting van de Dorpsstraat in plaats van pas in 2024 nu direct aansluitend na de realisatie bouw van Boogert gaat plaats gaat vinden. De verwachting is dat dit voorjaar 2021 zal zijn.

 

 

Wellicht heeft u al uit de krant vernomen dat onlangs is gestart met een parkeerenquête voor Zierikzee.Een groot deel van de bewoners van Schouwen-Duiveland komt echter om allerlei redenen in Zierikzee. Daarom heeft de gemeente de enquête zó ingericht dat deze vanuit verschillende “rollen” kan worden ingevuld. Er kan een keuze worden gemaakt voor bewoner van Zierikzee, ondernemer,  medewerker of bezoeker (sociaal of boodschappen). Het is daarom voor van groot belang dat alle bewoners van Schouwen-Duiveland in de gelegenheid worden gesteld om de enquête in te vullen. Daarom ook hecht de gemeente grote waarde aan om de enquête onder de aandacht te brengen van de achterban, en is gevraagd om de enquete op onze website door te geven

 

U vindt de enquête hier http://bit.ly/Parkerenzierikzee

 

 

 

ANDER NIEUWS IS: Helpende handen voor ouderen en andere die hulp nodig hebben:   lees verder.... ( of bel direct Jan Herschbach 06-48035780)

 

DORPSVISIE : Lees verder

 

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke

Klaverstraat 13

4322 CG Scharendijke

Tel.: 0111-671296 / 0612939273

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

 

 

 naam plaatsen.jpg

   

 

top