Organisatie

Leden van de dorpsraad

Voorzitter – Vacature

Secretaris – Tanny de Rooij

Penningmeester – Chris Jordan

Jop en jeugd – Ineke Venneman

Ondernemerscontact – Alexander Jonkers

Dorpshuis - Stephanie Fennet

Contact voor de verenigingen en comites - Martine Vlietland Oost

 

email: dorpsraadsd@zeelandnet.nl