Sitemap   Printversie  

scharendijke.info

Menu

Home > Dorpsraad > Bestuur

Bestuur

 

bestuur.png

Leden van de dorpsraad

Tanny de Rooij: Voorzitter

Siemco Louwerse: Vice Voorzitter 

Arno de Jonge: Secretaris

Chris Jordan: Penningmeester (tot opvolger bekend is)

Verder bestaat de dorpsraad uit de volgende leden:

Ineke Venneman: Jop en jeugd

Martine Vlietland: Contact voor de verenigingen en comites

Alexander Jonker: Ondernemerscontact

Rita Geneuglijk: 

Willen Dijkshoorn: website /dorpskrant

Stephanie Fennet: vertegenwoordigd Dorpshuis de Putmeet

 

email: dorpsraadsd@zeelandnet.nl

Uitnodiging openbare dorpsraadvergadering op 5 november 2019 in de Putmeet 

Aanvang: 20.00 uur (Inloop met koffie v.a. 19.30 uur)

 Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen Dorpsraadvergadering 1april 2019
  4. Samenstelling doprsraad
  5. Situatie Dorpsstraat
  6. Stand van zaken Dorpsvisie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Mocht u een agendapunt willen toevoegen, dan is dat mogelijk via onderstaand mailadres of telefoonnummer

Graag tot ziens op 5 november a.s.

 DORPSVISIE in concept

 

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke

Klaverstraat 13

4322 CG Scharendijke

Tel.: 0111-671296 / 0612939273

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

 

 

 naam plaatsen.jpg

   

 

top